Introduktion _
 

Hvad er InEnglishPlease.dk, og hvordan kan du støtte dit barn i at lære engelsk?

 

Indhold og målgruppe _

InEnglishPlease.dk henvender sig til elever i 4.- 9. klasse
InEnglishPlease.dk består af et stort bibliotek af digitale bøger med supplerende opgaver til brug i engelskundervisningen. Alle bøger og de supplerende opgaver er på tre forskellige niveauer. Bøgerne er god støtte til læsetræning og ikke mindst til at lære dit barn engelsk.

Denne portal kan både bruges i undervisningen og i fritiden
Det er oplagt at benytte InEnglishPlease.dk i fritiden – både til frilæsning og til at træne ordforråd, quizze for sjov og lave digitale præsentationer, hvor dit barn kombinerer ord, billede og lyd.

Som forælder kan du styrke dit barns læringsforløb i engelsk, hvis du støtter det i at læse hver dag og arbejde med de supplerende opgaver.

InEnglishPlease.dk er et let og overskueligt alternativ til biblioteket, når dit barn skal finde bøger til frilæsning på et passende niveau.

På InEnglishPlease.dk har dit barn mulighed for at øve sig i at læse på skærm og at træne engelsksproget i et trygt og lukket forum.

 

Fælles Mål for engelskfaget _

De nye Fælles Mål for engelsk deler faget op i faser
Der skal være en rød tråd i læringsforløbet, og undervisningen skal tage udgangspunkt i dit barn.

Med InEnglishPlease.dk er der gode muligheder for at komme disse krav i møde.

InEnglishPlease.dk er elevernes portal
Portalen er elevernes værktøj, og de kan selv vælge netop det niveau i bøger og opgaver, som passer dem bedst.

Med det store udvalg af digitale bøger og de supplerende opgaver, kan eleverne arbejde med at:

 • følge en rød tråd i læsningen
 • lære flere ord og få et større ordforråd
 • træne det engelske sprog ved præsentation af deres arbejde
 • løse opgaver ved anvendelse af it og medie
 

Library - biblioteket _

InEnglishPlease.dk er unik
Det helt unikke ved InEnglishPlease.dk er det store bibliotek af bøger med faglitterære tekster og de supplerende opgaver til brug i engelskundervisningen.

Udvalget af bøgernes temaer favner bredt.

Teksterne skrives i et autentisk sprog af "native speakers" direkte til denne portal, og de findes derfor ikke andre steder!

Bøgerne findes i oversigten af kategorier under fanebladet “Library”.

Alle bøgerne fremstår også i den alfabetiske oversigt under ”See All Books”. Alternativt kan man søge i ”Søg og find.”


Alle bøgerne findes på tre niveauer på portalen
De supplerende opgaver er alle tilpasset hver enkelt bogs emne og sværhedsgrad. Det sikrer, at eleverne får samme oplevelser, uanset deres læse- og sprogfærdigheder.

Der er også mulighed for at få teksterne læst op med den indbyggede oplæsningsstøtte.

Når man kommer til sidste side i en bog, kan bogen markeres som læst. Herefter gemmes bogen under "My site", hvor både lærer og elev kan følge med i antallet af læste sider.
På ”My site” gemmes også alle de opgaver, noter og projekter, som eleven har lavet.

Som forælder har du mulighed for at følge dit barns arbejde med bøgerne og se resultatet af de opgaver, som bliver udvalgt i tilknytning til hver enkelt bog.

Gå til Library her

 

Tre niveauer: Level 1 - Level 2 - Level 3 _

Alle bøgerne på InEnglishPlease.dk findes på tre niveauer
Alle bøger findes på tre niveauer. "Level 1" er det letteste niveau, mens "Level 3" er det sværeste. Uanset hvilket niveau, man læser på, er der lagt særlig vægt på at bevare de vigtigste informationer i bøgerne.

Dette giver mulighed for, at eleverne kan læse den samme bog på forskellige læseniveauer og dermed få stort set samme informationer og oplevelser.

Fordelingen på de tre niveauer, “Level 1”, “Level 2” og “Level 3“ betyder, at det er let at skabe sig et hurtigt overblik over teksternes sværhedsgrad.

 

Activity _

Opgaver på alle niveauer
Helt unikt for InEnglishPlease.dk er – foruden det store bibliotek af bøger – de supplerende opgaver til alle bøger. Opgaverne er selvfølgelig også tilpasset de tre niveauer.

Overskriften ”Activity” dækker over en oversigt for alle opgavetyperne; nemlig

 • “Did you get it”
 • “Work with words”
 • “Present”

Aktivt sprogbrug
Med de mange supplerende opgaver kan eleverne træne et aktivt sprogbrug.

Eleverne vil i opgaverne arbejde med blandt andet:

 • ordforrådet i bøgerne med ”Fill in”-opgaver samt ”Drag and drop”-opgaver
 • quizze om hver enkelt bogs informationer
 • fokusere på grammatik i bøgerne
 • skrive tekster
 • søge informationer på internettet
 • lave digitale og mundtlige præsentationer

Opgaverne er forskellige for hver enkelt bog.

To veje til opgaverne
På InEnglishPlease.dk er der to veje til opgaverne. Enten kan man efter læsningen af en bog gå direkte til opgaverne, eller man kan gå ind via linket "Activity" øverst på portalen.

Man kan løse opgaven, og derefter gemme kladden eller det færdige resultat på ”My site”. Kun elev og lærer har adgang til ”My site”.

Gå til Activity her

 

My Site _

"My site"
“My site” er dit barns personlige port folio, hvor man kan holde styr på sit arbejde:

 • hvilke bøger man har læst
 • hvilke opgaver man har lavet
 • finde gemte notater
 • tjekke resultatet af sine quizzer
 • finde lektier
 • oprette læringsmål for en periode

På siden er en opdeling af underfaner, hvor man kan finde frem til alt det, man har læst og arbejdet med på InEnglishPlease.dk.

Lektier
Derudover er der en funktion, så læreren kan give lektier for og skrive beskeder til dit barn. En besked kunne f.eks. være i form af lektier eller kommentarer til dit barns arbejde på portalen.

Når man har logget sig på InEnglishPlease.dk kan man på forsiden se, om der er nyt på "My site" - måske har man fået lektier for?

Dit barn og læreren har adgang til ”My site” via deres UNI-login. Hvis du gerne vil se dit barns personlige sider, skal du bruge dit barns login. Forældre kan altså ikke logge ind på InEnglishPlease.sk med deres eget login.

 

“Walls” - opslagstavlerne _

Digitale opslagstavler - "Walls"
Som noget helt særligt for InEnglishPlease.dk er der oprettet opslagstavler i form af “Walls”.

Her kan eleverne dele deres digitale præsentationer. Eleverne kan også lade sig inspirere af andre elevers produktioner.

Som udgangspunkt kan dit barn kun lægge en præsentation op på klassens ”Wall”. På klassens "Wall" er det kun læreren og klassekammeraterne, der kan se, hvad dit barn har lagt op.

Læreren kan oprette ”Walls”, som kan ses af andre elever på skolen eller af elever på andre skoler.

Autentisk
Med ”Walls” er der mulighed for at skabe en mere autentisk undervisning, som har forbindelse til virkeligheden.

Eleverne kan opleve fordelen i at have flere modtagere af de ting, de laver.
De kan præsentere, udveksle og sammenligne deres eget arbejde med andre elevers arbejde i engelskundervisningen.

 

Reading tools - Oplæsningsstøtte og notatværktøj _

Effektiv støtte til læsningen
Læse- og notatværktøjet er udviklet specielt til InEnglishPlease.dk. Det findes i alle bøgerne og på alle niveaer.

Med oplæsningsstøtte har dit barn mulighed for at få hele bøger eller dele af tekster læst op. Det betyder, at alle børn, uanset læseniveau, har adgang til det store univers af gode digitale bøger.

Også til stærke læsere
Oplæsningsstøtten er ikke kun henvendt til svage læsere.

Oplæsningsstøtten kan bruges bredt:

 • hvis dit barn har behov for at høre dele af en bog
 • gerne vil læse en tekst, der ligger lige over hans eller hendes læseniveau
 • eller blot ønsker at lytte til bogens tekster

Ved brug af oplæsningsstøtten er der god mulighed for at træne lytteforståelsen. Dit barn kan derfor bruge energien på at indsamle faktaviden fra bøgerne.
Denne viden kan eventuelt inddrages i de supplerende opgaver til bøgerne.

"Reading Tools" - læsestøtte
“Reading Tools” giver mulighed for at:

 • sætte bogmærke i teksten, så man kan huske, hvor man er nået til
 • lave en note til bogen
 • ændre baggrundsfarven fra hvid til en anden valgfri farve. Nogle børn synes, at teksten er lettere at læse, hvis baggrunden er en anden farve end hvid
 • understrege vigtige passager og skrive en tilhørende note og gemme det på ”My site"
 • få læst hele teksten eller dele af teksten op
 

Læsning og skrivning styrker fremmedsprogsindlæringen _

Styrk læsningen
For at styrke dit barns evne til at læse og at bruge det engelske sprog er det ikke tilstrækkeligt blot at læse nok. Det er vigtigt, at eleverne tilbydes et læringsforløb, som passer til netop deres læringsniveau.

Med InEnglishPlease.dk er det let for både elever, lærer og forældre at finde læsetræningsbøger på det rette niveau, da alle bøgerne er inddelt i ”Level 1”, ”Level 2” eller ”Level 3”.

De tre niveauer er forskellige på følgende måde:

 • faktaoplysninger – der er ikke så mange faktaoplysninger i de lette tekster på ”Level 1”
 • tekstlængden – teksterne er længere på ”Level 3” end på ”Level 1” og ”Level 2”
 • sætningslængden – sætningerne er også længere på ”Level 3”
 • ordforrådet – ”Level 3” har sværere ord og kræver et større ordforråd end de to andre niveauer

Alle de ekstra opgaver sikrer, at nye ord og grammatik læres i sammenhæng med bøgernes emner. Dette gør det nemmere for dit barn at huske.

 

Hvordan kan du hjælpe? _

Træning hver dag
At lære et fremmedsprog kræver træning og helst dagligt.

Det er god træning, hvis børn løbende gentager brugen af det engelske sprog.
Netop med InEnglishPlease.dk har dit barn gode muligheder for at træne fremmedsproget.

Det anbefales, at alle børn arbejder med engelsk 15-20 minutter om dagen - hver dag.

Som forælder kan du bidrage til engelskindlæringen ved jævnligt at træne med dit barn. Måske skal I gøre det til en leg at tale om indholdet i bøgerne. Det behøver ikke altid at være på engelsk, men kan også - især for de yngre børn - ske på dansk.