Indledning _
 

Introduktion _

InEnglishPlease.dk henvender sig til elever i 3.-9. klasse.
Omdrejningspunktet på InEnglishPlease.dk er det store bibliotek af digitale bøger, de supplerende opgaver og differentieringsmulighederne til brug i engelskundervisningen både i læseundervisningsforløb, til indsamling af viden og ikke mindst til elevernes sprogindlæring.

Se også vores video om InEnglishPlease.dk - klik på billedet til højre.

InEnglishPlease
 

Mål med portalen _

Målene med portalen er:

  • At give et bredt udvalg af faglitteratur om emner, der interesserer vores brugere - til brug i læseundervisningsforløb og sprogindlæring i engelskundervisningen
  • At tilbyde et stort udvalg af faglitterære tekster, der giver en bred præsentation af forskellige unikke områder fra de engelsktalende lande
  • At give mulighed for at arbejde med engelsk som fremmedsprog ved brug af de mange supplerende opgaver, der er til hver bog
  • At skabe en interaktiv portal, som er elevorienteret og brugervenlig
  • At skabe en portal, der understøtter samarbejdet mellem lærer og elev i læringsprocessen
  • At skabe en portal, som styrker gennemførelsen af en differentieret undervisning
  • At skabe en undervisning, som opfylder kravene i de Forenklede Fælles Mål for engelsk